Nasz sprzęt


Pracownia Hemostazy wyposażona jest w następujące urządzenia diagnostyczne:

  • analizator czynności płytek krwi - PFA 200

  • analizator ACL Top 300

 

  • tromboelastometr Roteg

  • agregometr impedancyjno - optyczny Chrono-Log Serii 700

  • czytnik mikropłytek TECAN
  • termocykler MJ Research

 

ostatnia modyfikacja: 2019-11-22 12:14:08