Pracownia Hemostazy


         Współczesna diagnostyka zaburzeń hemostazy wymaga zastosowania zróżnicowanych metod oraz nowoczesnej aparatury pomiarowej, wychodzących naprzeciw dynamicznemu rozwojowi wiedzy w tej dziedzinie medycyny.
        W całym procesie diagnostycznym niemniej istotną rolę odgrywa personel, który zarówno dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu laboratoryjnemu, jak i bieżącej aktualizacji wiedzy, zapewnia wysoką jakość uzyskanych wyników badań. Obiektywnym potwierdzeniem właściwego powiązania ze sobą wspomnianych wyżej czynników są międzynarodowe i krajowe certyfikaty jakości uzyskiwane przez Pracownię Hemostazy.
        Szeroki panel oznaczeń, które można wykonać w naszej pracowni obejmuje około 50 badań z zakresu diagnostyki zaburzeń hemostazy pierwotnej, wtórnej (w tym hemofilii wrodzonej oraz nabytej, niedoboru czynnika XIII), fibrynolizy osoczowej, choroby von Willebranda, wrodzonej trombofilii, zespołu antyfosfolipidowego, globalnej oceny hemostazy z zastosowaniem tromboelastometrii rotacyjnej, a także monitorowania wpływu leków przeciwkrzepliwych (INR, aktywność anty-Xa heparyny drobnocząsteczkowej i rivaroxabanu).

Metody stosowane w Pracowni:
    - koagulolometria    
    - agregometria impedancyjna
    - tromboelastometria rotacyjna
    - biochemiczne (chromogenne)
    - immunologiczne (ELISA, immunoturbidymetria)
    - PCR, HRM (High Resolution Melting)

 

Charakterystyka materiału do badań w Pracowni Hemostazy LDH

 

ostatnia modyfikacja: 2020-12-02 18:28:12

- Oferta badań diagnostycznych
- Nasz sprzęt
- Materiały do pobrania
- Jakość oznaczeń

Powrót do strony "Działalność medyczna"

Powrót do Strony Głównej

_____________________

Zespół:

Dr n. med. Ewelina Wojtasińska

koordynator Pracowni,  specjalista Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej, nr PWZDL 00367

 

Mgr Paulina Dziatkiewicz-Warkocz - diagnosta laboratoryjny, nr PWZDL 13279, w trakcie specjalizacji z Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej

 

 

mgr Magdalena Małachowska - diagnosta laboratoryjny, nr PWZDL 17991.

  

 

mgr Oliwia Krupińska

 

    

Koordynator kliniczny - dr hab. n. med. Joanna Rupa-Matysek