Witamy na stronie Laboratorium Diagnostyki Hematologicznej


 

Laboratorium Diagnostyki Hematologicznej (Laboratorium) jest wysokospecjalistycznym laboratorium medycznym, które zostało utworzone po to, by służyć hematologii. To zobowiązuje wszystkich pracujących w nim pracowników do posiadania wiedzy, umiejętności i doświadczenia w zakresie laboratoryjnej diagnostyki hematologicznej chorób układu krwiotwórczego, w tym białaczek, chłoniaków, zespołów mielodysplastycznych i nowotworów mieloproliferacyjnych.

 

Historia Laboratorium rozpoczęła się w połowie XX wieku. Pierwotnie było to Laboratorium Biochemiczne. W latach 1957- 1984 kierowane było przez Pana prof. dr hab. Władysława Fenrycha, którego działalność naukowa dotyczyła witaminy B12 oraz poznania patogenezy niedokrwistości megaloblastycznej. Profil wykonywanych w Laboratorium badań związany był zawsze z hematologią. Początkowo Laboratorium było przede wszystkim jednostką naukową. Pracownicy Laboratorium brali i nadal biorą udział w uniwersyteckim kształceniu studentów, w tym kształceniu przyszłych diagnostów laboratoryjnych. Historia ta toczy się nadal i trwa już ponad 40 lat. Działalność usługowa z biegiem lat zwiększała się. Jeszcze w ubiegłym stuleciu wykonywane były tu specjalistyczne badania metodami cytometrii przepływowej, cytogenetyki oraz biologii molekularnej, unikatowe w skali Wielkopolski i wykonywane kompleksowo jedynie w nielicznych ośrodkach w kraju.  Ponieważ oferta wykonywanych badań dynamicznie zwiększała się, należało wyodrębnić profilowane pracownie Laboratorium. Poza istniejącą już wcześniej Pracownią Hemostazy, powstały inne pracownie, w tym: Cytometrii Przepływowej, Cytogenetyki, Biologii Molekularnej, Hematologiczna oraz Preparatyki Szpiku, późniejszy Bank Komórek Macierzystych. Kilkudziesięcioletnia historia Laboratorium, jego rozwój i obecny profil dostosowany do potrzeb hematologii, został zaakcentowany w 2004 roku przez zmianę nazwy placówki na "Laboratorium Diagnostyki Hematologicznej".

 

Wieloletnie doświadczenie i chęć ciągłego doskonalenia sprawiły, że Laboratorium Diagnostyki Hematologicznej stało się jedną z nielicznych w Wielkopolsce placówek diagnostyki hematologicznej, w której wykonuje się wysokiej jakości badania potwierdzone licznymi  krajowymi i międzynarodowymi certyfikatami. Współpracujemy z innymi Oddziałami Hematologii w Polsce świadcząc dla nich usługi kompleksowej diagnostyki hematologicznej. Wykorzystanie środków unijnych pozwoliło na zakup precyzyjnej i nowoczesnej aparatury. Naszym priorytetem jest stałe doskonalenie wiedzy i umiejętności. Obecnie Laboratorium zatrudnia wykwalifikowanych diagnostów laboratoryjnych i specjalistów różnych specjalności z zakresu laboratoryjnej diagnostyki medycznej. Kadra ta jest wspierana przez techników analityki medycznej i pomoce laboratoryjne. Laboratorium Diagnostyki Hematologicznej z ponad 60-letnią tradycją wpisuje się w listę wiodących ośrodków diagnostycznych w Polsce.

 

Dla naszych Pacjentów w zakładce "Kontakt" przygotowaliśmy poradnik "Informacje dla Pacjenta", dotyczący przygotowania się do badań- znajduje się on na pasku po prawej stronie.

Profesjonaliści mogą zapoznać się z ofertą usługową poszczególnych Pracowni w zakładce "Działalność medyczna". Każda z Pracowni posiada odrębną kartę, w której znajdują się opisy wykonywanych badań, aparatury pomiarowej oraz profile pracowników.  Także do profesjonalistów opieki zdrowotnej adresowana jest zakładka "Materiały do pobrania"- dostępny jest tam wykaz skierowań i materiałów informacyjnych dla pracowników Zakładów Opieki Zdrowotnej

Zakładka "Dydaktyka" adresowana jest do studentów analityki medycznej i medycyny. Znajdują się tam materiały z zakresu Diagnostyki Hematologicznej pomocne podczas zajęć.

Zakładka "Kontakt" zawiera dane kontaktowe: numery telefonów i faxu, adres Laboratorium wraz z mapką jego położenia.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Pracownicy Laboratorium Diagnostyki Hematologicznej

ostatnia modyfikacja: 2023-06-15 12:18:43

Laboratorium Diagnostyki Hematologicznej

Katedra i Klinika Hematologii   i Transplantacji Szpiku UM w Poznaniu

ul.Szamarzewskiego 84

tel. (61)854 9599

fax (61)854 9564

Punkt Pobrań

tel. (61)854 9857

Pracownia Hematologiczna
tel. (61)854 9599
fax (61)854 9564
 
Pracownia Hemostazy
tel. (61)854 9576
 
Pracownia Biologii Molekularnej
tel. (61)854 9597
 
Pracownia Cytogenetyki
tel. (61)854 9596
 
Pracownia Cytometrii Przepływowej
tel. (61)854 9595
 

Bank Komórek Macierzystych

Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku UM w Poznaniu

ul.Szamarzewskiego 84

tel. (61)854 9598

fax (61)854 9062

 

 

Pobieranie materiału do badań w Laboratorium Diagnostyki Hematologicznej oraz  materiału do badań z jednostek zewnętrznychdni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 - 12.00.

Przyjmowanie materiału 7.30 - 13.30. 

Odbieranie wyników badań 11.00 -13.00.

 

Podziękowania za udział w projekcie "Wielkopolska Onkologia"

 

Nr wpisu Laboratorium do rejestru Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych:

1804