Kilka słów o naszej jednostce:

Laboratorium Diagnostyki Hematologicznej jest integralną częścią Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku UM, którego kierownikiem jest prof. dr hab. med. Lidia Gil.

Laboratorium jest wysokospecjalistyczną jednostką, w której nie wykonuje się ogólnych badań laboratoryjnych. Zostało utworzone po to, by służyć hematologii. Taki profil zobowiązuje pracujących w nim diagnostów do posiadania wiedzy, umiejętności i bardzo dużej praktyki w zakresie diagnostyki hematologicznej chorób układu krwiotwórczego, w tym białaczek, chłoniaków, zespołów mielodysplastycznych i nowotworów mieloproliferacyjnych.

Historia Laboratorium (działającego jeszcze pod nazwą Laboratorium Biochemicznego) rozpoczęła się kilkadziesiąt lat temu, jednak jego obecny kształt, dostosowany do potrzeb hematologii, został zaakcentowany przez zmianę nazwy placówki na "Laboratorium Diagnostyki Hematologicznej" w roku 2004. Jeszcze w ubiegłym stuleciu wykonywane były tu specjalistyczne badania metodami cytometrii przepływowej, cytogenetyki i biologii molekularnej, unikatowe w skali Wielkopolski i wykonywane wówczas jedynie w kilkunastu ośrodkach w kraju.

Wieloletnie doświadczenie i chęć ciągłego doskonalenia umiejętności sprawiły, że Laboratorium Diagnostyki Hematologicznej stało się jedną z nielicznych w Wielkopolsce placówek, w której wykonuje się wysokiej jakości badania potwierdzone licznymi certyfikatami. Współpracujemy z innymi Oddziałami Hematologii w Polsce świadcząc dla nich usługi kompleksowej diagnostyki hematologicznej. Wykorzystanie środków unijnych pozwoliło na zakup precyzyjnej, nowoczesnej i skomputeryzowanej aparatury. Obecnie Laboratorium Diagnostyki Hematologicznej jest doskonale wyposażone i zatrudnia wykwalifikowanych diagnostów laboratoryjnych i specjalistów z dużym doświadczeniem. Wpisuje się tym samym w listę wiodących ośrodków diagnostycznych w Polsce.


Zapraszam do zapoznania się z profilem działalności poszczególnych Pracowni.

dr hab. n. med. Małgorzata Jarmuż-Szymczak prof. IGCz PAN, P.O. kierownik Laboratorium Diagnostyki Hematologicznej

Aktualności

Kontakt

Laboratorium Diagnostyki Hematologicznej
Katedra i Klinika
Hematologii i Transplantacji Szpiku
ul. Szamarzewskiego 84, Poznań 60-569
tel.: (61) 854-95-99
fax: (61) 854-95-64
e-mail: rejestracjaldh@usk.poznan.pl