Pracownia Hematologiczna


Pracownia Hematologiczna

Pracownia Hematologiczna wykonuje podstawowe badania z zakresu diagnostyki hematologicznej począwszy od pobrania materiału do badań przy użyciu jednorazowego, zamkniętego systemu próżniowego, całkowicie bezpiecznego dla pacjenta i certyfikowanego zgodnie z normami  ISO 9001:2000 i ISO 13485:2003.

Pracownia wykonuje i barwi rozmazy krwi obwodowej, szpiku i innych materiałów (np. z treści węzła chłonnego, treści nacieków białaczkowych z guza) - metoda barwienia MGG. Ponadto wykonuje szereg specyficznych barwień ułatwiających wstępną diagnostykę chorób rozrostowych układu krwiotwórczego. W ofercie oznaczeń cytochemicznych są oznaczenia esteraz (esteraza alfa-naftylooctanowa, esteraza alfa-naftylooctanowa hamowana NaF) , mieloperoksydazy (POX), a także fosfatazy kwaśnej i fosfatazy kwaśnej hamowanej winianem. W diagnostyce m.in. zespołów mieloproliferacyjnych pomocne jest oznaczanie fosfatazy alkalicznej granulocytów (FAG).  Oferta wykonywanych badań obejmuje również oznaczanie zasobów żelaza w szpiku (syderoblasty).

W Pracowni Hematologicznej przeprowadzana jest również detekcja wczesnego antygenu wirusa cytomegalii (metoda immunofluorescencyjna). Posiadane doświadczenie i sprzęt umożliwiają także prowadzenie diagnostyki czerwienicy na podstawie hodowli komórek szpiku in vitro.

 Instrukcje pobierania i transportu materiału dla jednostek zlecających

ostatnia modyfikacja: 2020-12-08 21:04:44

Powrót do strony "Działalność medyczna"

Powrót do Strony Głównej

__________________________

 Zespół:

 

Dr n med. Ewelina Wojtasińska koordynator Pracowni,  specjalista Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej, nr PWZDL 00367

   

Mgr Agata Bieńkowska - diagnosta laboratoryjny, nr PWZDL 16336

 

Koordynator techników i pomocy laboratoryjnych:

starszy technik analit. med. Elżbieta Barszcz