Dla Pacjenta


Wskazówki dla pacjenta:

1.Krew do badań pobierana jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-14:00.

2. Punkt poboru krwi w Laboratorium Diagnostyki Hematologicznej znajduje się na poziomie -1 Szpitala, zaraz za wejściem do Laboratorium (niebieskie drzwi, należy użyć dzwonka).

3. Na badania z zakresu  hemostazy i podstawowych badań hematologicznych należy zgłosić się na czczo w godzinach porannych.

4. Na badania do pozostałych pracowni (Cytometrii, Cytogenetyki i Biologii Molekularnej) można zgłosić się w godzinach pracy punktu pobrań (7.30 – 14.00) - bycie na czczo nie jest wymagane.

5. Jeżeli nie wiedzą Państwo, jakiego typu badania zostały zlecone, powinni się państwo stawić na czczo lub mogą Panstwo zapytać telefonicznie personel Laboratorium (numery kontaktowe dostępne na stronie głównej). 

6. W przypadku badań płatnych, opłatę należy uiścić w Kasie mieszczącej się przy wejściu A (główne wejście szpitala) po uprzednim wypisaniu rachunku przez pracownika Laboratorium.

7. Odbiór wyników możliwy jest za pośrednictwem lekarza prowadzącego lub bezpośrednio w Laboratorium.

8. Jeżeli pacjent nie zamierza odebrać wyniku osobiście, powinien wypisać upoważnienie dla innej osoby w dniu pobrania materiału na druku upoważnienia dostepnym w rejestracji.

9. Uwaga! Ze względu na Ustawę o Prawach Pacjenta oraz Ustawę o Ochronie Danych Osobowych nie przekazujemy wyników pacjentom i ich bliskim drogą telefoniczną.

ostatnia modyfikacja: 2017-10-12 10:45:36