Bank Komórek Macierzystych


Bank Komórek Macierzystych (BKM) zajmuje się przetwarzaniem, testowaniem, gromadzeniem, przechowywaniem i dystrybucją komórek hematopoetycznych przeznaczonych do transplantacji. Działalność BKM opiera się na przepisach Ustawy Transplantacyjnej z dnia 1 lipca 2005 roku o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, a także Rozporządzeniach Ministra Zdrowia i Dyrektywach Unijnych.

BKM przetwarza komórki krwiotwórcze pozyskiwane ze szpiku i krwi obwodowej, autologiczne oraz allogeniczne od dawców spokrewnionych i niespokrewnionych. Przygotowuje materiał do przeszczepienia dla chorych Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz ośrodków zewnętrznych w kraju i zagranicą.

BKM wykonuje procedury preparatywne w systemie zamkniętym zgodnie z przyjętymi dokumentami SOP i instrukcjami. Zamrażanie komórek hematopoetycznych odbywa się w sposób programowany, a przechowywanie i gromadzenie materiału w parach ciekłego azotu kontrolowane jest w sposób ciągły. Wszystkie etapy pracy BKM są szczegółowo dokumentowane, co pozwala na  ich śledzenie i analizę. Szczegółowa ocena komórek krwiotwórczych przeprowadzana przed przekazaniem materiału do przeszczepienia pozwala na wydanie z BKM preparatu najwyższej jakości.

Dla realizacji swych zadań, utrzymania najwyższej jakości pracy i zachowania najlepszych parametrów ilościowych i jakościowych materiału przeznaczonego do transplantacji, BKM współpracuje z wieloma podmiotami, w tym jednostkami Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM.

 

 

ostatnia modyfikacja: 2019-12-10 09:51:27

- Historia Banku Komórek Macierzystych
- Certyfikaty i System Zarządzania Jakością

 Powrót do strony "Działalność medyczna"

Powrót do Strony Głównej

_____________________

 Dane kontaktowe:

 

Bank Komórek Macierzystych

Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku UM w Poznaniu

ul.Szamarzewskiego 84

tel. (61)854 9598

fax (61)854 9062

adres e-mail: bkm@skpp.edu.pl

 

Kierownik:

  • dr hab. n. med. Maria Kozłowska-Skrzypczak prof. UM (nr PWZDL 05161), specjalista laboratoryjnej hematologii medycznej

Zespół:

  • dr n. med. Ewa Bembnista, diagnosta laboratoryjny (nr PWZDL 11912).  Koordynator, osoba ustawowo odpowiedzialna.

  • mgr inż. Agnieszka Kubiak, diagnosta laboratoryjny (nr PWZDL 14223). Doktorantka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

  •   mgr Paula Matuszak, diagnosta laboratoryjny (nr PWZDL 11952). Doktorantka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, osoba ds. jakości w BKM

  • mgr Ewa Majewska, diagnosta laboratoryjny (nr  PWZDL 15587).

  • mgr Katarzyna Kaźmierska, diagnosta laboratoryjny (nr PWZDL 16348). 

  •  Maria Szramiak i Katarzyna Dybizbańska