Oferta badań diagnostycznych


Pracownia Hemostazy wykonuje następujące oznaczenia:

Panele

1.            Diagnostyka wstępna przedłużonego aPTT (aPTT, aPTT z Actinem, test korekcji (1+1))

2.            Wrodzona trombofilia - panel (aktywność antytrombiny, aktywność białka C, stężenie wolnego białka S, mutacja  Leiden G1691A genu czynnika V, polimorfizm G20210A genu protrombiny)

3.            Wykrywanie przeciwciał antyfosfolipidowych - panel (aPTT z Actinem, LA1, LA2, przeciwciała antykardiolipinowe - ACA, przeciwciała anty β2GPI)

4.            Diagnostyka w kierunku obecności antykoagulantu toczniowego (aPTT z Actinem, LA1, LA2)

5.            Molekularna diagnostyka wrodzonej trombofilii (mutacja  Leiden G1691A genu czynnika V, polimorfizm G20210A genu protrombiny, polimorfizm genu MTHFR C677T)

Podstawowe badania układu krzepnięcia krwi

1.            aPTT

2.            Czas krwawienia metodą Copley’a

3.            Wskaźnik protrombinowy INR

4.            Czas trombinowy

5.            Stężenie fibrynogenu

6.            Liczba płytek krwi metodą kontrastowo-fazową

Badania w kierunku wrodzonej trombofilii

1.            Aktywność antytrombiny (metoda amidolityczna)

2.            Aktywność białka C (metoda amidolityczna)

3.            Oporność czynnika V na aktywne białko C (APC-resistance test)

4.            Stężenie wolnego białka S

5.            Aktywność czynnika VIII metodą koagulologiczną

6.            Aktywność czynnika VIII metodą chromogenną

7.            Polimorfizm Leiden genu czynnika V

8.            Polimorfizm G20210A genu protrombiny

9.            Polimorfizm genu MTHFR A1298C

10.          Polimorfizm genu MTHFR C677T

Badanie aktywności czynników krzepnięcia

1.            Aktywność czynnika II

2.            Aktywność czynnika V

3.            Aktywność czynnika VII

4.            Aktywność czynnika VIII metodą koagulologiczną

5.            Aktywność czynnika VIII metodą chromogenną

6.            Aktywność czynnika IX

7.            Aktywność czynnika X

8.            Aktywność czynnika XI

9.            Aktywność czynnika XII

10.          Aktywność czynnika XIII

11.          Miano inhibitora czynnika krzepnięcia (wg Bethesda)

 Badania układu fibrynolizy osoczowej

1.            Liza euglobulin

2.            Aktywność plazminogenu

3.            Aktywność alfa2-antyplazminy

Badania w kierunku obecności przeciwciał antyfosfolipidowych

1.            aPTT

2.            aPTT z Actinem

3.            ACA - przeciwciała antykardiolipinowe w klasie IgG i IgM

4.            LA (antykoagulant tocznia)

6.            Przeciwciała anty β2GP I w klasie IgG

Badania układu krzepnięcia w kierunku choroby von Willebranda

1.            Czas krwawienia metodą Copley’a

 2.            Antygen czynnika von Willebranda

 3.            Aktywność czynnika von Willebranda jako kofaktora rystocetyny

 4.            Test wiązania kolagenu CBA:vWF

 5.            Aktywność czynnika VIII metodą koagulologiczną

 6.            Aktywność czynnika VIII metodą chromogenną

 7.            Badanie aktywności płytek za pomocą aparatu PFA

 8.            Liczba płytek krwi metodą kontrastowo-fazową

 Badanie agregacji płytek krwi

1.            Agregacja płytek krwi z rystocetyną (2 stężenia)

2.            Agregacja płytek krwi z ADP (2 stężenia)

3.            Agregacja płytek krwi z kolagenem

4.            Agregacja płytek krwi z kwasem arachidonowym

Tromboelastometria

1.            Tromboelastometria krwi pełnej - in-TEM - badanie monitorujące wewnątrzpochodną drogę   krzepnięcia krwi

2.            Tromboelastometria krwi pełnej - ex-TEM - badanie monitorujące zewnątrzpochodną drogę krzepnięcia krwi

3.            Tromboelastometria krwi pełnej - ap-TEM - diagnostyka hiperfibrynolizy

4.            Tromboelastometria krwi pełnej - fib-TEM - badanie aktywności płytek krwi i właściwości fibrynogenu

5.            Tromboelastometria krwi pełnej - hep-TEM - badanie wpływu heparyny na parametry krzepnięcia krwi

INNE

1.            Stężenie erytropoetyny (ELISA)

2.            Aktywność anty-Xa heparyny drobnocząsteczkowej

3.           Aktywność anty-Xa rivaroxabanu

4.            Przeciwciała przeciwko kompleksowi heparyna-PF4 (HIT II)

5.            Retrakcja skrzepu

6.            Zabezpieczenie materiału do badań (osocze)

7.            Zabezpieczenie materiału do izolacji DNA

 

 

 

 

 

ostatnia modyfikacja: 2019-11-29 13:59:52