Jakość oznaczeń


Pracownia Hemostazy dba o jakość oznaczeń poprzez uczestniczenie w krajowych i międzynarodowych programach kontrolach jakości.


       ECAT (ang. External quality Control of diagnostic Assays and Tests) jest organizacją non-profit, która powstała w Leiden (Holandia) i skupia ośrodki z całego świata (Europy, Australii, USA). Początkowo kontrola jakości dotyczyła jedynie oznaczeń czynników wrodzonej trombofilii, obecnie panel obejmuje ponad dwadzieścia testów, zarówno w kierunku zespołu antyfosfolipidowego, hemofilii jaki i innych rzadziej występujących zaburzeń hemostazy o podłożu genetycznym.
       Byliśmy pierwszym w Polsce laboratorium, które wzięło udział w ECAT i już od 17 lat z powodzeniem uczestniczymy w tej prestiżowej międzynarodowej kontroli jakości.
   Warto również zaznaczyć, że od 2010 roku certyfikaty ECAT są nadawane zgodnie z normą ISO/ IEC 17043:2010.
Bierzemy także udział w kontrolach krajowych organizowanych czterokrotnie w ciągu roku przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w pełnym zakresie oznaczeń.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej jest szeroko znanym w Polsce organizatorem krajowych testów jakości; COBJwDL został powołany rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w 1997. Ośrodek prowadzi rocznie 26 różnych sprawdzianów międzylaboratoryjnych, w tym z zakresu koagulologii, w którym od lat z powodzeniem bierzemy udział.

 

 

 

 

Certyfikat udziału w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej w Centralnym Ośrodku Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej.

 

 

Inne certyfikaty dostępne są na pasku bocznym, by je obejrzeć w pełnym rozmiarze, należy po kliknięciu prawym przyciskiem myszy wybrać opcję "Pokaż obrazek".

ostatnia modyfikacja: 2022-07-03 15:36:21

Powrót do strony Pracowni

Powrót do strony "Działalność medyczna"

Powrót do Strony Głównej

_____________________