Materiały do pobrania


Prosimy o zapoznanie się z dokumentami  Pracowni Hemostazy:

 

Świadoma Zgoda Pacjenta na wykonanie badania genetycznego

(dotyczy badań mutacji czynnika V Leiden oraz polimorfizmu protrombiny) :

 

ostatnia modyfikacja: 2023-07-13 08:58:11