Nasz sprzęt


Pracownia Cytogenetyki wyposażona jest w 3 mikroskopy firmy CARL ZEISS:

  • Axio Imager Z1,
  • Axio Imager D1,
  • Axio Imager D2 wyposażony w stolik do automatycznego wyszukiwania metafaz. 

oraz jeden mikroskop odwórcony firmy CARL ZEISS Axio Observer D1.

Wszystkie mikroskopy są kompatybilne z oprogramowaniem firmy Metasystems, programem Ikaros do analizy kariotypu, programem Isis do analizy obrazów FISH oraz systemem Metafer służacym do automatycznego wyszukiwania obrazów plytek metafazalnych.

Ponadto pracownia dysponuje:

  • inkubatorami firmy New Brunschwick, służacymi do prowadzenia hodowli komórkowych in vitro
  • aparatami do jednoczesnej denaturacji i hybrydyzacji firmy Vysis, służacymi do przeprowadzania analizy FISH,
  • łaźniami wodnymi,
  • komorą z laminarnym przepływem powietrza, gwarantującą sterylne warunki pracy
  • pipetami automatycznymi 

 

 

 

ostatnia modyfikacja: 2018-12-08 22:14:40