Oferta badań diagnostycznych


W Pracowni Cytogenetyki wykonywane są badania dwoma metodami:

 1. metodą klasyczną (metoda GTG) 

 2. metodą molekularną (FISH) z wykorzystaniem następujących sond molekularnych:

 

 • 1p36/1q21- ocena liczby kopii 1p36 i 1q21
 • 1q21/8p21- ocena liczby kopii 1q21 i 8p21
 • ALK (2p23)- rearanżacja
 • ATM (11q22)/CEP11- delecja
 • BCL6 (3q27)- rearanżacja
 • BCR/ABL [t(9;22)]- fuzja
 • BIRC3/MALT1 [t(11;18)]- fuzja
 • CBFB [inv16/t(16;16)]- rearanżacja
 • CDKN2A(9p21)/CEP9- delecja
 • CEP8- ocena liczby kopii
 • CEPX/Y- ocena liczby kopii, ocena chimeryzmu
 • del13q [D13S319(13q14.3)/CEP12]- delecja 13q14.3 i trisomia 12
 • del20q [D20S108(20q12)]- delecja
 • del5q [EGR1(5q31)/D5S23, D5S721(5p15)]- delecja
 • del7q [D7S522(7q31)/CEP7]- delecja
 • ETV6 (12p13)- rearanżacja
 • ETV6/RUNX1 (TEL/AML1) [t(12;21)]- fuzja
 • FGFR1 (8p12)- rearanżacja
 • FIP1L1/PDGFRA (4q12)- rearanżacja
 • IGH (14q32) - rearanżacja
 • IGH/BCL2 [t(14;18)]- fuzja
 • IGH/CCND1 [t(11;14)]- fuzja
 • IGH/FGFR3 [t(4;14)]- fuzja
 • IGH/MAF [t(14;16)]- fuzja
 • IGH/MALT [t(14;18)]- fuzja
 • IGH/MYC [t(8;14)]- fuzja
 • iso17q [(TP53(17p13)/MPO(17q23)]- izochromosom 17q
 • JAK2 (9q24) - rearanżacja
 • KMT2A (MLL) (11q23)- rearanżacja
 • MECOM (EVI1) [inv(3) lub 3(3;3)]- rearanżacja
 • MYB (6q23)- delecja
 • MYC (8q24) - rearanżacja
 • Panel CLL- w kierunku delecji TP53, ATM, 13q14.3,13q34 i trisomii 12)
 • PDGFRB (5q32)- rearanżacja
 • PML/RARA [t(15;17)]- fuzja
 • RUNX1/RUNX1T1 (AML1/ETO) [t(8;21)]- fuzja
 • TCF/PBX1 [t(1;19)]- fuzja
 • TP53 (17p13)/CEP17- delecja
 • sondy malujące całe chromosomy, pojedyncze ramiona chromosomowe lub znakujące sekwencja telomerowe.

Ponadto w Pracowni wykonywana jest analiza FISH na znakowanych przeciwciałami komórkach plazmocytowych.

 

ostatnia modyfikacja: 2019-12-10 11:45:39