Pracownia Cytogenetyki


Nadrzędnym celem działalności pracowni cytogenetycznej jest diagnostyka cytogenetyczna w zakresie hematoonkologii.

Specyfika badań cytogenetycznych polega przede wszystkim na konieczności prowadzenia hodowli komórkowych oraz trudnej, wymagającej dużego doświadczenia, mikroskopowej analizie obrazu prążkowego chromosomów.

Działalność pracowni obejmuje wykonywanie badań technikami cytogenetyki klasycznej - prążkowego barwienia chromosomów metodą GTG będących standardem w diagnostyce chorób układu krwiotwórczego oraz innych technik pomocniczych np. CBG lub NOR.

Rozszerzeniem cytogenetyki klasycznej jest metoda cytogenetyki molekularnej –fluorescencyjna hybrydyzacja in situ (FISH) skracająca czas badania (FISH interfazowy) oraz ułatwiająca rozstrzyganie problemów diagnostycznych klasycznych badań cytogenetycznych (FISH metafazowy).

 

Badania cytogenetyczne wykonujemy na podstawie hodowli komórek szpiku kostnego, krwi obwodowej (pobrane jałowo na litową heparynę) lub bioptaty węzłów chłonnych zawieszone w medium RPMI w zależności od jednostki chorobowej.

 

      Pracownia cytogenetyczna wyposażona jest w aparaturę badawczą, dzięki której możliwe jest wykorzystanie najnowszych osiągnięć metodycznych w cytogenetyce. Analiza chromosomowa prowadzona jest z wykorzystaniem komputerowego systemu automatycznego wyszukiwania obrazów (Metafer, Metasystems),  rejestracji, opracowywania i dokumentacji wyników. Kariotyp opracowywany jest za pomocą programu IKAROS (MetaSystems), analizę wyników FISH ułatwia program ISIS (MetaSystems).

 

    W roku 2011 Pracownia Cytogenetyki była organizotorem XII Warsztatów Cytogenetyki Hematoonkologiczej.

ostatnia modyfikacja: 2019-07-08 13:21:14

- Oferta badań diagnostycznych
- Nasz sprzęt
- Materiały do pobrania
- Jakość oznaczeń

 Powrót do strony "Działalność medyczna"

Powrót do Strony Głównej

_____________________

Koordynator Pracowni:

Prof. IGCz PAN, dr hab. n. med. Małgorzata Jarmuż-Szymczak - diagnosta laboratoryjny nr PWZDL 03774.

Specjalista Laboratoryjnej Genetyki Medycznej

 

Zespół:

Mgr inż. Anna Przybyłowicz-Chalecka - diagnosta laboratoryjny nr PWZDL 10768

Doktorantka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Specjalista Laboratoryjnej Genetyki Medycznej

 

Mgr Błażej Ratajczak - diagnosta laboratoryjny nr. PWZDL 10770.

Doktorant Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Specjalista Laboratoryjnej Genetyki Medycznej

 

Mgr inż. Joanna Czerwińska-Rybak - diagnosta laboratoryjny nr PWZDL 11823

Doktorantka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

w trakcie specjalizacji z Laboratoryjnej Genetyki Medycznej

 

    starszy laborant diagn. lab. Iwona Bartkowiak-Płaczek

 

Mgr Agata Bieńkowska - diagnosta laboratoryjny, nr PWZDL 16336

(główne miejsce pracy- Pracownia Hematologiczna)