Ogólne informacje na temat laboratorium


Laboratorium Diagnostyki Hematologicznej jest integralną częścią Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku UM, którego kierownikiem jest prof. dr hab. med. Lidia Gil.
Laboratorium jest wysokospecjalistyczną jednostką, w której nie wykonuje się ogólnych badań laboratoryjnych. Zostało utworzone po to, by służyć hematologii. Taki profil zobowiązuje pracujących w nim diagnostów do posiadania wiedzy, umiejętności i bardzo dużej praktyki w zakresie diagnostyki hematologicznej chorób układu krwiotwórczego, w tym białaczek, chłoniaków, zespołów mielodysplastycznych i nowotworów mieloproliferacyjnych.

Historia Laboratorium (działającego jeszcze pod nazwą Laboratorium Biochemicznego) rozpoczęła się kilkadziesiąt lat temu, jednak jego obecny kształt, dostosowany do potrzeb hematologii, został zaakcentowany przez zmianę nazwy placówki na "Laboratorium Diagnostyki Hematologicznej" w roku 2004. Jeszcze w ubiegłym stuleciu wykonywane były tu specjalistyczne badania metodami cytometrii przepływowej, cytogenetyki i biologii molekularnej, unikatowe w skali Wielkopolski i wykonywane wówczas jedynie w kilkunastu ośrodkach w kraju.

Wieloletnie doświadczenie i chęć ciągłego doskonalenia umiejętności sprawiły, że Laboratorium Diagnostyki Hematologicznej stało się jedną z nielicznych w Wielkopolsce placówek, w której wykonuje się wysokiej jakości badania potwierdzone licznymi  certyfikatami. Współpracujemy z innymi Oddziałami Hematologii w Polsce świadcząc dla nich usługi kompleksowej diagnostyki hematologicznej. Wykorzystanie środków unijnych pozwoliło na zakup precyzyjnej, nowoczesnej i skomputeryzowanej aparatury. Obecnie Laboratorium Diagnostyki Hematologicznej jest doskonale wyposażone i zatrudnia wykwalifikowanych diagnostów laboratoryjnych i specjalistów z dużym doświadczeniem. Wpisuje się tym samym w listę wiodących ośrodków diagnostycznych w Polsce.

Zapraszam do zapoznania się z profilem działalności poszczególnych Pracowni.

dr hab. n. med. Małgorzata Jarmuż-Szymczak prof. IGCz PAN, P.O. kierownik Laboratorium Diagnostyki Hematologicznej

ostatnia modyfikacja: 2020-12-02 18:39:47

Powrót do strony "Działalność medyczna"

Powrót do Strony Głównej

__________________________

 LABORATORIUM DIAGNOSTYKI HEMATOLOGICZNEJ

Kierownik:

 • dr hab. n. med. Małgorzata Jarmuż-Szymczak prof. IGCz PAN, specjalista Laboratoryjnej Genetyki Medycznej

Zastępca kierownika:

 • mgr Anna Przybyłowicz-Chalecka, specjalista Laboratoryjnej Genetyki Medycznej

Koordynator ds Systemu Zarządzania Jakością:

 • mgr Małgorzata Iwoła

Specjaliści:

 • prof. IGCz PAN dr hab. n. med. Małgorzata Jarmuż-Szymczak, specjalista Laboratoryjnej Genetyki Medycznej
 • dr n. med. Ewelina Wojtasińska, specjalista Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej
 • mgr Anna Przybyłowicz-Chalecka, specjalista Laboratoryjnej Genetyki Medycznej
 • mgr Błażej Ratajczak, specjalista Laboratoryjnej Genetyki Medycznej

Diagności laboratoryjni:

 • mgr Agata Bieńkowska
 • mgr inż. Joanna Czerwińska-Rybak
 • mgr Paulina Dziatkiewicz-Warkocz
 • mgr Małgorzata Iwoła
 • mgr Zuzanna Kanduła
 • mgr Jolanta Kiernicka-Parulska
 • mgr Anna Mierzwa
 • mgr Magdalena Małachowska
 • dr n. przyr. Ewa Mały
 • mgr Oliwia Krupińska
 • mgr Kinga Gwóźdż-Bąk
 • mgr Ewelina Kowal-Wiśniewska, biotechnolog, w trakcie studiów podyplomowych z zakresu analityki medycznej

Technicy laboratoryjni:

 • starszy technik analit. med. Elżbieta Barszcz
 • starszy laborant diagn. lab. Iwona Bartkowiak-Płaczek

Pomoce laboratoryjne:

 • Maria Szramiak
 • Katarzyna Dybizbańska

 

 

 BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH:

Kierownik:

 • prof. dr hab. n. med. Lidia Gil

Diagności laboratoryjni:

 • dr n. med. Ewa Bembnista 
 • mgr inż. Agnieszka Kubiak
 • mgr Paula Matuszak
 • mgr Ewa Majewska
 • mgr Katarzyna Kaźmierska