Pracownia Biologii Molekularnej


Pracownia funkcjonuje od 1995 roku, chociaż dynamiczny wzrost oferty badań i ilości wykonywanych oznaczeń rozpoczął się w 2007 roku. Ciągle poszerzany panel badań wykonywanych w Pracowni umożliwia  diagnostykę i stratyfikację ryzyka m. in. w ostrych białaczkach, nowotworach mieloproliferacyjnych i przewlekłej białaczce limfocytowej. Pracownia posiada  międzynarodową standaryzację (IS) w zakresie ilościowej analizy onkogenu BCR/ABL.

Ciągle doskonalimy nasz warsztat pracy, a metodyki są zwalidowane i zgodne z najnowszymi wytycznymi polskimi i światowymi. W rutynowej pracy diagnostycznej korzystamy z nowoczesnych technologii m.in. wysokorozdzielczej elektroforezy kapilarnej, multiplex-RQ PCR, High Resolution Melting oraz techniki sekwencjonowania metodą Sangera.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty badań i jakości oznaczeń dostępne są w osobnych zakładkach.

Poza pracą diagnostyczną ustawicznie kształcimy się, prowadzimy także badania naukowe w ramach Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku UMP.

ostatnia modyfikacja: 2020-12-02 18:29:25

- Nasz sprzęt
- Materiały do pobrania
- Działalność naukowa
- Jakość oznaczeń i certyfikaty

 Powrót do strony "Działalność medyczna"

Powrót do Strony Głównej

_____________________

 Zespół:

 mgr Małgorzata Iwoła- diagnosta laboratoryjny, nr PWZDL 06105

 

Mgr Zuzanna Kanduła - diagnosta laboratoryjny, nr PWZDL 13860. Doktorantka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

 

 dr n. przyr. Ewa Mały - diagnosta laboratoryjny nr PWZDL 13104

 

mgr Ewelina Kowal-Wiśniewska, bioltechnolog

 

 Koordynator kliniczny:

Prof. dr hab. med. Krzysztof Lewandowski