Pracownia Cytometrii Przepływowej


Cytometria przepływowa (ang. flow cytometry - FCM) jest metodą pozwalającą  ocenić jakościowo i ilościowo właściwości fizyczne i biologiczne komórek z badanej próbki na zasadzie „komórka po komórce”. Dzięki zastosowaniu przeciwciał monoklonalnych i ich połączeniu z fluorochromami możliwa jest szybka i bardzo dokładna ocena immunofenotypu komórek, związana z obecnością antygenów różnicowania na powierzchni błony komórkowej, w cytoplaźmie czy jądrze komórkowym. Cytometria przepływowa to metoda pozwalającą „niemal błyskawicznie” ocenić komórki (do 10 000/sek) i zmierzyć kilka parametrów jednocześnie. Dzięki tym właściwościom posiada decydujące znaczenie przy diagnozowaniu i monitorowaniu m.in. chorób układu krwiotwórczego oraz ocenie odsetka i żywotności hematopoetycznych komórek prekursorowych w materiale transplantacyjnym.

Cytometria przepływowa to nie tylko technika. Największym problemem w pracy diagnosty laboratoryjnego – cytometrysty jest bramkowanie, które w zdecydowanej większości przypadków wymaga wieloletniego „opatrzenia”, doświadczenia i wiedzy, a potwierdzeniem naszych umiejętności są zdobyte certyfikaty jakości.


Pracownia wykonuje badania komercyjnie (nie jest konieczne skierowanie lekarskie).

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z zespołem cytometrycznym

tel. (61)8549595

ostatnia modyfikacja: 2020-05-11 10:18:04

- Oferta badań diagnostycznych
- Nasz sprzęt
- Materiały do pobrania
- Jakość oznaczeń

wrót do strony "Działalność medyczna"

Powrót do Strony Głównej

_____________________

 Zespół:

Mgr Anna Mierzwa - diagnosta laboratoryjny, nr PWZDL 06599

Mgr Jolanta Kiernicka-Parulska - diagnosta laboratoryjny,  nr. PWZDL 13143

Mgr Paulina Dziatkiewicz-Warkocz - diagnosta laboratoryjny, nr PWZDL 13279, w trakcie specjalizacji z Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej

(główne miejsce pracy- Pracownia Hemostazy)

 

Koordynator kliniczny
- dr Andrzej Balcerzak